Նորություններ

CONNECT նախագծի կոնսորցիումի անդամների այցը Վանաձորի Հ.Թումանյանի անվան պետական համալսարան

Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն 2021Թ.  ՆՈՅԵՄԲԵՐԻ 25-ԻՆ` ԺԱՄԸ  11.00 – ԻՆ, ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ՄԵԾ  …

«Լեզուն և գրականությունը միջմշակութային հաղորդակցության համաշարում» խորագրով 6-րդ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԳԻՏԱԺՈՂՈՎ Վանաձորի Հովհաննես Թումանյանի անվան պետական համալսարան

ՈւՇԱԴՐՈւԹՅՈւ´Ն Վանաձորի պետական համալսարանի հարգելի´ ուսանողներ և աշխատակիցներ

Հայտարարություններ

The current query has no posts. Please make sure you have published items matching your query.
1
Դոկտոր
1
Թեկնածու
1
Դասախոս
1
Ուսանող
1
Շրջանավարտ