Իրականացված վերապատրաստումներ

Իրականացված վերապատրաստումներ

Դասընթացի մասնակիցներին շնորհվեցին վկայագրեր