Փոխըմբռնման հուշագիր ՎՊՀ-ի և ԵՆԿ ՀԿ-ի միջև

Գյումրու «Երիտասարդական նախաձեռնությունների կենտրոն» հասարակական կազմակերպության և  Վանաձորի Հովհաննես Թումանյանի անվան պետական համալսարանի միջև կնքվեց փոխըմբռնման հուշագիր:

   Հուշագրով ամրագրվեց «Երիտասարդական նախաձեռնությունների կենտրոն» հասարակական կազմակերպության և  Վանաձորի Հովհաննես Թումանյանի անվան պետական համալսարանի միջև ուսանողների պրակտիկայի անցկացումը, գիտամանկավարժական գործունեության արդյունքների համատեղ քննարկումը և գնահատումը, մասնակցությունը երկկողմանի հետաքրքրություն ներկայացնող տեղական և միջազգային ծրագրերին, մասնագիտական գրականության, մեթոդական ձեռնարկներին, պարբերականներին և այլ նյութերի փոխանակմանը:

    Հուշագրի շրջանակներում կձևավորվեն համատեղ աշխատանքային խմբեր, կողմերի լիազորված աշխատակիցների միջոցով կքննարկվեն փոխադարձ հետաքրքրություն  ներկայացնող հարցեր:

Previous Article
Next Article