Այցելություն Վանաձորի Գրիբոյեդովի անվան թիվ 11 ավագ դպրոց

Այցելություն Վանաձորի Գրիբոյեդովի անվան թիվ 11 ավագ դպրոց

Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական համալսարանի հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետի դեկան, պ.գ.թ., դոցենտ Մարիյա Բրուտյանը, հայոց լեզվի և գրականության ամբիոնի վարիչ, բ.գ.թ., դոցենտ Հերմինե Բաբուռյանը, օտար լեզուների ամբիոնի դոցենտ,  բ.գ.թ Սոֆյա Բաբայանը, նույն ամբիոնի դասախոս  Անահիտ Փարեմուզյանը, ինչպես նաև համալսարանի ուսանող Ամալյա Քոչինյանը, ով միաժամանակ երկու մասնագիտություն է ստանում (հեռակա ուսուցման համակարգում «ռուսաց լեզու և գրականություն» մասնագիտության 3-րդ կուրսի և առկա ուսուցման համակարգում «անգլերեն լեզու և գրականության» 1-ին կուրսի ուսանող), այցելեցին   Վանաձորի Գրիբոյեդովի անվան թիվ 11 ավագ դպրոց:

Այցի շրջանակում Վանաձորի պետական համալսարանը ներկայացնող հյուրերը հանդիպեցին դպրոցի հումանիտար հոսքի 11-րդ դասարանների աշակերտների հետ, ներկայացրին համալսարանի կառուցվածքը, կրթական ծրագրերը, հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետի կողմից առաջարկվող մասնագիտությունները, շարժունության ծրագրերը, խոսեցին նաև ուսման փոխհատուցման ծրագրերից և վարձավճարների զեղչային համակարգից:

Այցելությունն իրականացավ բուհ-դպրոց կապի շրջանակում՝ նպատակ ունենալով նպաստել աշակերտների մասնագիտական ճիշտ կողմնորոշմանը և պատասխանել վերջիններիս հուզող հարցերին:

Հանդիպման վերջում հնչեց առաջարկ՝ փոխադարձ այց դեպի Վանաձորի պետական համալսարան, որպեսզի աշակերտները տեղում ծանոթանան բուհի կառուցվածքին, պրոֆեսորադասախոսական կազմին, մասնակցեն դասախոսությունների, ինչպես նաև համալսարանում իրականացվելիք միջոցառումներին:

Previous Article
Next Article