2023Թ. ՍԵՊՏԵՄԲԵՐԻ 28-ԻՆ` ԺԱՄԸ 11.00 – ԻՆ, ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ՓՈՔՐ ԴԱՀԼԻՃՈՒՄ ՏԵՂԻ ԿՈՒՆԵՆԱ ԳԻՏԽՈՐՀՐԴԻ ՆԻՍՏ

Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

2023Թ.  ՍԵՊՏԵՄԲԵՐԻ  28-ԻՆ` ԺԱՄԸ  11.00 – ԻՆ, ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ՓՈՔՐ ԴԱՀԼԻՃՈՒՄ ՏԵՂԻ ԿՈՒՆԵՆԱ ԳԻՏԽՈՐՀՐԴԻ ՆԻՍՏ

ՕՐԱԿԱՐԳ

1.Գիտական խորհրդի  2023-2024 ուստարվա  աշխատանքային պլանի քննարկում և  հաստատում:

Զեկ.՝ գիտքարտուղար Ս.Բեժանյան

2.

  •  2022-23 ուստարվա 2-րդ կիսամյակի արտադրական պրակտիկայի արդյունավետության վերլուծություն ըստ շահագրգիռ խմբերի,
  • Ուսանողների բավարարվածության գնահատում կրթական գործընթացում։

Զեկ.՝ Որակի ապահովման կենտրոնի ղեկավար Ա.Խաչատրյան

3. ԲՈԿ-ի կողմից ՎՊՀ պատմության ամբիոնի դոցենտ, պ․գ․թ․ Յուրիկ Ղուլյանի ատենախոսության ղեկավարման իրավունք ստանալու հարցը:

Զեկ.՝  գիտական աշխատանքների գծով պրոռեկտոր Վ.Հովսեփյան

4. Ընտրություններ.

4.1. ՎՊՀ-ի հոգաբարձուների խորհրդի կազմի համար առաջադրված թեկնածության ընտրություն:

Զեկ.` համալսարանի ռեկտոր Ռ.Սահակյան

4.2. Դոցենտի գիտական կոչում ստանալու համար։

Զեկ. գիտական խորհրդին կից մշտական մրցութային

հանձնաժողովի նախագահ Ֆ.Մովսիսյան

Ծանոթություն.  ա) Հիմնավորումները, հաղորդումները և առաջարկները ներկայացնել գրավոր`գիտ.խորհրդի նիստից 3 օր առաջ:

բ) Որոշումների  նախագծերի հետ կարող եք ծանոթանալ ներքին ցանցում`վարչական գիտ. Գիտ.խորհուրդ –28.09.2023թ.:                                           

Գիտքարտուղար           Ս.Բեժանյան

18.09.2023թ.

2023Թ. ՍԵՊՏԵՄԲԵՐԻ 28-Ի ԳԻՏԽՈՐՀՐԴԻ ՆԻՍՏԻ ՎՊՀ-Ի ՀՈԳԱԲԱՐՁՈՒՆԵՐԻ ԽՈՐՀՐԴԻ ԿԱԶՄԻ ՀԱՄԱՐ ԱՌԱՋԱԴՐՎԱԾ ԹԵԿՆԱԾՈՒԹՅԱՆ ԸՆՏՐՈՒԹՅԱՆԸ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎԵԼԻՔ ԱՆՁԱՆՑ ՑՈՒՑԱԿ

2023Թ. ՍԵՊՏԵՄԲԵՐԻ28-Ի ԳԻՏԽՈՐՀՐԴԻ ՆԻՍՏԻՆ ԴՈՑԵՆՏԻ ԳԻՏԱԿԱՆ ԿՈՉՄԱՆ ՀԱՎԱԿՆՈՐԴՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿ

Previous Article
Next Article