2023թ.-ին ՎՊՀ-ում անցկացված դպրոցականների առարկայական օլիմպիադաների արդյունքները

2023թ. ապրիլի 6-ին «Անգլերեն լեզու» առարկայից ՎՊՀ-ում անցկացված դպրոցականների առարկայական օլիմպիադայի արդյունքները հղումով

2023թ. ապրիլի 13-ին «Կերպարվեստ»առարկայից ՎՊՀ-ում անցկացված դպրոցականների առարկայական օլիմպիադայի արդյունքները հղումով

2023թ. ապրիլի 13-ին «Երաժշտություն» առարկայից ՎՊՀ-ում անցկացված դպրոցականների առարկայական օլիմպիադայի արդյունքները հղումով

Previous Article
Next Article