Ուսումնական աշխատանքների գծով պրոռեկտոր

Ուսումնական աշխատանքների գծով պրոռեկտոր

Կոստանդյան Լուսինե Սերյոժայի՝ պ․գ․թ․ դոցենտ

Կենսագրություն

հեռ. (+374.322) 4-31-14 (ներքին 112)