Դասընթացների ՈւՄՓ

Կրթական ծրագրեր

 

Տարրական մանկավարժություն և մեթոդիկա (Մանկավարժության բակալավր)

Սոցիալական մանկավարժություն (Մանկավարժության բակալավր)

Կենսաբանություն (Մանկավարժության բակալավր)

Մաթեմատիկա (Մանկավարժության բակալավր)

Ֆիզ․դաստիարակություն և սպորտային մարզումներ (Մանկավարժության բակալավր)

Կերպարվեստ (Մանկավարժության բակալավր)

Երաժշտական կրթություն (Մանկավարժության բակալավր)

Հայոց լեզու և գրականություն (Մանկավարժության բակալավր)

Ֆիզիկա (Մանկավարժության բակալավր)

Սոցիալական աշխատանք (Սոցիալական աշխատանքի բակալավր)

Պատմություն (Պատմության բակալավր)

Ռուսաց լեզու և գրականություն (Բանասիրության բակալավր)

Անգլերեն լեզու և գրականություն (Բանասիրության բակալավր)

Հոգեբանություն (Հոգեբանության բակալավր)

Կառավարում /ըստ ոլորտի/ (Կառավարման բակալավր)

Իրավագիտություն (Իրավագիտության բակալավր)

Դեղագործական քիմիա (Քիմիայի բակալավր)

Ակտուարական և ֆինանսական մաթեմատիկա (Ֆինանսական մաթեմատիկայի բակալավր)

Ռադիոֆիզիկա (Ռադիոֆիզիկայի բակալավր)

Ինֆորմատիկա և կիրառական մաթեմատիկա (Ինֆորմատիկայի բակալավր)

Սերվիս (Սերվիսի բակալավր)