Ստեղծագործում են ուսանողները

Հասարակական գիտությունների ֆակուլտետի «Կերպարվեստ» մասնագիտության 3-րդ կուրսի ուսանողները, դասախոս` Ռոբերտ Հեքիմյանի հետ միասին ՎՊՀ-ի ռեկտոր Ռուստամ Սահակյանին նվիրեցին իրենց կողմից պատրաստած, կավով թրծած, գեղեցիկ աշխատանքներից մեկը :

Previous Article
Next Article