Բովանդակություն (ըստ հեղինակների) պրակ Բ2

Պետրոսյան Մարա, Արզումանյան Սիլվա, Գրիգորյան Սուսաննա

Յանգ-Կուլոնի մոնոպոլի մոդելը

Մատինյան Անժելա, Հովսեփյան Վարդուհի

Յոգուրտի սննդային արժեքի և քիմիական բաղադրության համեմատական

Հունանյան Սուրիկ, Վարդանյան Քրիստինա, Վարդանյան Զարուհի, Ջհանգիրյան Տաթևիկ

Երևան քաղաքի էկոլոգատոքսիկոլոգիական վիճակը

Մարկոսյան Ալբերտ, Հունանյան Սուրիկ, Ջհանգիրյան Տաթևիկ

 Սիսիանի տարածաշրջանի էրոզացված լանջային վարելահողերում ոռոգման արդյունավետության բարձրացման հնարավորությունները

Հարությունյան Յուրիկ, Գյուրջինյան Աշոտ

Կառույցի ինֆորմացիոն մոդելի (BIM) տեխնոլոգիական ռեսուսները ընդլայնված պատկերացման համար բարդ օբյեկտների վրա

Պետրոսյան Գևորգ, Սահակյան Ռուստամ

Տեքստի ինքնատիպության աստիճանի գնահատման ախապատրաստում օգտակար բառերի ուղիղ ձևի զանգվածի ձևավորման միջոցով.

Ծատուրյան Արմեն, Սահրադյան Ստելլա

10-րդ դասարանի աշխարհագրության դասընթացում մթնոլորտի ֆիզիկայի տարրերի ներմուծումը (բևեռափայլի երևույթի օրինակով)

Մանուկյան Վարդան

Ֆիզիկական խնդիրների որակական վերլուծությունը որպես սովորողների մտածողության զարգացման միջոց

Նահապետյան Գոհար

Առաջանցիկ ուսուցման մոդելների վերլուծությունը և ԹԳՀԳ դպրոցական դասընթացի ուսուցման գործընթացում դրանց կիրառման հոգեբանամանկավարժական հիմնավորումները

Նիկողոսյան Գագիկ

Մաթեմատիկական տրամաբանական խնդիրները որպես ուսուցման արդյունավետության բարձրացման միջոց