2023թ.-ին ՎՊՀ-ում անցկացված դպրոցականների առարկայական օլիմպիադաների արդյունքները

2023թ. ապրիլի 5-ին « Հայոց լեզու» առարկայից ՎՊՀ-ում անցկացված դպրոցականների առարկայական օլիմպիադայի արդյունքները  հղումով

2023թ. ապրիլի 5-ին «Ռուսաց լեզու» առարկայից ՎՊՀ-ում անցկացված դպրոցականների առարկայական օլիմպիադայի արդյունքները  հղումով

2023թ. մարտի 23-ին «Հայ գրականություն» առարկայից ՎՊՀ-ում անցկացված դպրոցականների առարկայական օլիմպիադայի արդյունքները հղումով

 2023թ. մարտի 22-ին «Մաթեմատիկա» առարկայից ՎՊՀ-ում անցկացված դպրոցականների առարկայական օլիմպիադայի արդյունքները հղումով

2023թ. մարտի 21-ին «Ինֆորմատիկա» առարկայից ՎՊՀ-ում անցկացված դպրոցականների առարկայական օլիմպիադայի արդյունքները հղումով

2023թ. մարտի 16-ին «Կենսաբանություն» առարկայից ՎՊՀ-ում անցկացված դպրոցականների առարկայական օլիմպիադայի արդյունքները հղումով

2023թ. մարտի 15-ին «Քիմիա» առարկայից ՎՊՀ-ում անցկացված դպրոցականների առարկայական օլիմպիադայի արդյունքները հղումով

Previous Article
Next Article