Նախապատրաստական դասընթացներ

Նախապատրաստական դասընթացներ

 

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական համալսարանը,   2022-2023 ուստարվա ընդունելության քննությունների փոփոխություններով պայմանավորված, ՎՊՀ-ի դիմորդների համար 2022թ. փետրվար-մայիս ամիսներին  նշված  առարկաներից կազմակերպում է նախապատրաստական անվճար դասընթացներ հետևյալ  մասնագիտությունների համար.

Հ/հ

Մասնագիտություն

Առարկա

1.     

«Ֆիզիկական դաստիարակություն և սպորտային մարզումներ» մասնագիտության դիմորդների համար

«Մարդակազմություն և ֆիզիոլոգիա»

2.     

«Կենսաբանություն» մասնագիտության դիմորդների համար

«Քիմիա»

3.     

«Տարրական մանկավարժություն և մեթոդիկա»,  «Սոցիալական մանկավարժություն» մասնագիտությունների դիմորդների համար

«Մաթեմատիկա»

4.     

«Տարրական մանկավարժություն և մեթոդիկա», «Սոցիալական մանկավարժություն», «Մաթեմատիկա», «Ինֆորմատիկա և կիրառական մաթեմատիկա», «Հայոց լեզու և գրականություն», «Հոգեբանություն», «Սերվիս» մասնագիտությունների դիմորդների համար

«Օտար լեզու»

(անգլերեն կամ ռուսերեն )

Դասընթացին մասնակցելու համար անհրաժեշտ է ՎՊՀ-ի «Գիտահետազոտական աշխատանքների, նորարարությունների և համագործակցության» բաժին ներկայացնել անձնագրի պատճենը և լրացնել դիմում–հայտը:         

Դասընթացները նախատեսվում են 12-րդ դասարանի աշակերտների  համար:

Դիմումների ընդունելությունը` մինչև ս. թ. հունվարի 31-ը:

Դասընթացների սկիզբը` 2022 թ. փետրվարի 1-ից:

Մանրամասն տեղեկությունների համար դիմել ՎՊՀ-ի «Գիտահետազոտական աշխատանքների, նորարարությունների և համագործակցության» բաժին։

Հեռ.` (0322) 4-18-53, (098) 09 07 22։

Հասցե` ք. Վանաձոր, Տիգրան Մեծի 36։

Էլեկտրոնային հասցե` info@vsu.am:

Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական համալսարանը կազմակերպում է յուրաքանչյուր ուս. տարվա ընդունելության քննությունների նախապատրաստական  դասընթացներ:

Դասընթացները կազմակերպվում են 8 ամիս տևողությամբ, շաբաթական երկու անգամ հետևյալ առարկաներից.

Մանրամասն տեղեկությունների համար դիմել ՎՊՀ-ի Գիտահետազոտական աշխատանքների, նորարարությունների և համագործակցության բաժին

ԱՅՑԵԼԵՔ ՄԵԶ

ք.Վանաձոր, Տիգրան Մեծի 36

Զանգահարեք մեզ

(0322) 4-18-53 կամ +374 94 94 63 87

Կապվեք մեզ հետ

foreign@vsu.am