Ս.թ. նոյեմբերի 30-ից դեկտեմբերի 7-ը Էրազմուս+ ազգային գրասենյակն իրականացրեց Էրազմուս+Armdoct

Ս.թ. նոյեմբերի 30-ից դեկտեմբերի 7-ը Էրազմուս+ ազգային գրասենյակն իրականացրեց Էրազմուս+Armdoct

կարողությունների զարգացման ծրագրի առցանց մշտադիտարկում: Մշտադիտարկման նպատակն էր ✔ուսումնասիրել ծրագրի իրականացման ընթացքը, ✔անդրադառնալ հաջողություններին, ինչպես նաև ՔՈՎԻԴ-19 համաճարակով և պատերազմական դրությամբ պայմանավորված ✔դժվարություններին և վերջիններիս հաղթահարման առավել արդյունավետ ու նպատակային հնարավորություններին:👩‍💻👨‍💻Հանդիպման ընթացքում ծրագրի հայաստանյան համակարգող Եվրասիայի միջազգային համալասարանի ու 10 գործընկեր հաստատությունների ներկայացուցիչները խոսեցին աշխատանքային փաթեթների կատարողականի, դոկտորական կրթության քաղաքականության և իրավական դաշտի մշակման, անցկացված առցանց վերապատրաստաումների և հանդիպումների արդյունքների մասին:📋Հանդիպումների վերջում գրասենյակի աշխատակիցները ներկայացրին մշտադիտարկման և գնահատման արդյունքում ձևավորված նակատառումներն ու առաջարկները: