Մաթեմատիկայի և ինֆորմատիկայի ամբիոնի գիտահետազոտական ուղղությունները

Մաթեմատիկայի և ինֆորմատիկայի ամբիոնի գիտահետազոտական ուղղությունները

Երկարաժամկետ ուղղություններ

  1. Արհեստական ինտելեկտի օգտագործման ուղղությունները արհեստական ինտելեկտի ալգորիթմները
  2. Որոշակի ֆունկցիոնալ դասերի պատկանող անալիտիկ ֆունկցիաների հետազոտություն

Կարճաժամկետ ուղղություններ

  1. Մեծ տվյալներ (big data), cloud տեխնոլոգիաներ (ամպային տեխնոլոգիաներ)
  2. Բազմությունների հզորությունների հետ կապված տարաբնույթ հարցերի ինչպես նաև լիովին կարգավորված բազմությունների և նրանց կարգային թվերի հետ կապված խնդիրների լուծում