Հոգաբարձուների խորհրդի արձանագրություններ 2019 թ.

Հոգաբարձուների խորհրդի 2019 թ.-ի արձանագրություններ

«Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական համալսարան» հիմնադրամի  հոգաբարձուների խորհրդի՝ 2019թ. հունվարի 26-ին տեղի ունեցած թիվ 1 նիստի

«Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական համալսարան» հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհրդի՝ 2019թ. հունվարի 26-ին տեղի ունեցած թիվ 2 նիստի

«Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական համալսարան» հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհրդի՝ 2019թ. փետրվարի 13-ին տեղի ունեցած թիվ 3 նիստի

«Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական համալսարան» հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհրդի՝ 2019թ. մարտի 24 տեղի ունեցած թիվ 4 նիստի

«Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական համալսարան» հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհրդի՝ 2019թ. ապրիլի 1-ին տեղի ունեցած թիվ 5 նիստի

«Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական համալսարան» հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհրդի՝ 2019թ. սեպտեմբերի 23-ին տեղի ունեցած թիվ 6 նիստի

«Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական համալսարան» հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհրդի՝ 2019թ. հոկտեմբերի 10-ին տեղի ունեցած թիվ 7 նիստի

«Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական համալսարան» հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհրդի՝ 2019թ. նոյեմբերի 16-ին տեղի ունեցած թիվ 8 նիստի

«Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական համալսարան» հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհրդի՝ 2019թ. դեկտեմբերի 16-ին տեղի ունեցած թիվ 9 նիստի

«Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական համալսարան» հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհրդի՝ 2019թ. դեկտեմբերի 30-ին տեղի ունեցած թիվ 10 նիստի