Գիտական խմբեր 2023թ․

2023 թվական

«19-րդ դարի Եվրոպական հեղափոխական և ազգային-ազատագրական շարժումների արձագանքը հայ պարբերական մամուլում»

Գիտական խմբի ղեկավար՝ պ․գ․դ․, պրոֆեսոր Ֆ․Մովսիսյան

Խմբի անդամներ՝ պ․գ․թ․, դոցենտ Մ․Բրուտյան, Ա․Բեռնեցյան, Զ․Չատինյան

  «Անդրմշակութային հաղորդակցությունը ժամանակակից երկլեզվության պայմաններում»

Գիտական խմբի ղեկավար՝ բ․գ․թ Ժ․ Ալոյան

Գիտական խմբի անդամներ՝ Ս․Բարսեղյան, Ն․Հովհաննիսյան

  «Կրթական ծառայությունների գովազդը թիֆլիսահայ պարբերական մամուլում  (1858-1905թթ.)»

Գիտական խմբի ղեկավար՝ բ․գ․թ․, դոցենտ Տ․Դանիելյան

Գիտական խմբի անդամներ՝բ․գ․թ․, դոցենտ Հ․ Բաբուռյան, Թ․Այվազյան

 «Լոռու մարզի զբոսաշրջային ռեսուրսների ներուժի և բիզնես միջավայրի գնահատումը»

Գիտական խմբի ղեկավար՝ ա․գ․թ․, դոցենտ Ս․Բաղդասարյան

Խմբի անդամներ՝ տ․գ․թ․, դոցենտ Վ․Հարությունյան, Ի․Հովսեփյան