Գիտական տեղեկագիր

Գիտական տեղեկագիր

«Վանաձորի պետական համալսարանի տեղեկագիրը» ներառված է ԲՈԿ-ի` ատենախոսությունների հիմնական արդյունքների և դրույթների հրատարակման համար ընդունելի, 2015 թ.-ից գործող պարբերականների ցանկում: «Տեղեկագիրը» լույս է տեսնելու տարին երկու անգամ` երկու պրակով`

  1. Ա պրակ, «Հումանիտար և հասարակական գիտություններ, դրանց դասավանդման մեթոդիկա», պատասխանատու քարտուղար` բ. գ. թ. Թ.Վ.Թադևոսյան,
  2. Բ պրակ, «Բնագիտական գիտություններ, դրանց դասավանդման մեթոդիկա»,  պատասխանատու քարտուղար` ֆ. մ. գ. թ. Մ. Հ. Թովմասյան:

Հոդվածները տրամադրվում են պատասխանատու քարտուղարներին այս տարվա ընթացքում՝ մինչև ապրիլի 15-ը և հոկտեմբերի 15-ը:

«Հոդվածին ներկայացվող պահանջները» ներկայացված են «Հավելված 1»-ում«Գիտական տեղեկագրի» հրատարակման կանոնակարգը առկա է ՎՊՀ կայքէջում:

Մասնակցության հայտերը և հոդվածները անհրաժեշտ է ուղարկել պատասխանատու քարտուղարի էլեկտրոնային փոստին` հետևյալ հասցեով`

Թ.Վ.Թադևոսյան –     texekagira@vsu.am,  հեռ. 093008380

Մ. Հ. Թովմասյան –    texekagirb@vsu.am,  հեռ. 093629418

Մանրամասն տեղեկությունների համար դիմել հեռ. (0322) 4-18-53:

ՎԱՆԱՁՈՐԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ԳԻՏԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱԳԻՐ Երևան: 2019
ՎԱՆԱՁՈՐԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ԳԻՏԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱԳԻՐ Երևան: 2019
ՎԱՆԱՁՈՐԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ԳԻՏԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱԳԻՐ Երևան: 2018
ՎԱՆԱՁՈՐԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ԳԻՏԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱԳԻՐ Երևան: 2018
ՎԱՆԱՁՈՐԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ԳԻՏԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱԳԻՐ Երևան: 2017
ՎԱՆԱՁՈՐԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ԳԻՏԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱԳԻՐ Երևան: 2017
ՎԱՆԱՁՈՐԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ԳԻՏԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱԳԻՐ Երևան: 2016
ՎԱՆԱՁՈՐԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ԳԻՏԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱԳԻՐ Երևան: 2016
ՎԱՆԱՁՈՐԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ԳԻՏԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱԳԻՐ Երևան: 2015
ՎԱՆԱՁՈՐԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ԳԻՏԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱԳԻՐ Երևան: 2015
ԳԻՏԱԿԱՆ ՀՈԴՎԱԾՆԵՐ ՖԻԶԻԿԱ, ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱ, ԻՆՖՈՐՄԱՏԻԿԱ Վանաձոր: 2013
ԳԻՏԱԿԱՆ ՀՈԴՎԱԾՆԵՐ ՖԻԶԻԿԱ ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱ Վանաձոր: 2012
ԿԵՆՍԱՔԻՄԻԱ Թեստային վարժությունների ձեռնարկ Վանաձոր: 2012
ԳԾԱՅԻՆ ՀԱՆՐԱՀԱՇԻՎ Վանաձոր: 2012
ԳԻՏԱԿԱՆ ՀՈԴՎԱԾՆԵՐ ԲԱՆԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆ Բ պրակ Վանաձոր: 2011
ԳԻՏԱԿԱՆ ՀՈԴՎԱԾՆԵՐ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՄԵԹՈԴԻԿԱ Վանաձոր: 2011
ԳԻՏԱԿԱՆ ՀՈԴՎԱԾՆԵՐ ՀՈԳԵԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ Վանաձոր: 2011
ԳԻՏԱԿԱՆ ՀՈԴՎԱԾՆԵՐ (ԲՆԱԳԻՏԱԿԱՆ) Վանաձոր: 2010
ԳԻՏԱԿԱՆ ՀՈԴՎԱԾՆԵՐ ՏՆՏԵՍԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ Վանաձոր: 2010
ԳԻՏԱԿԱՆ ՀՈԴՎԱԾՆԵՐ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՄԵԹՈԴԻԿԱ Վանաձոր: 2010
ԳԻՏԱԿԱՆ ՀՈԴՎԱԾՆԵՐ (ԲԱՆԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆ) Վանաձոր: 2009 ԳՐԱԿԱՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԼՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ
ԲԱՆԲԵՐ 1: Գիտական աշխատություններ -2 Վանաձոր: 2007

Ժողովածուն բովանդակում է հասարակագիտական աշխատություններ: