Արվեստի և սպորտի ամբիոնի գիտահետազոտական ուղղությունները

Արվեստի և սպորտի ամբիոնի գիտահետազոտական ուղղությունները

Երկարաժամկետ ուղղությունները

 1. Պրոֆեսիոնալ-կիրառական ֆիզիկական պատրաստության առանձնահատկությունները
 2. Հատուկ ուսումնական բաժանմունքի ուսանողների ֆիզիկական դաստիրակության գործընթացի կազմակերպումը
 3. «Բնանկար» ստեղծագործական աշխատանք
 4. «Դեկորատիվ կոմպոզիցիոն աշխատանք» ստեղծագործական աշխատանք
 5. «Սիմֆոնիկ պատկեր» մեծ սիմֆոնիկ նվագախմբի համար

Կարճաժամկետ ուղղությունները

 1. Բեռնվածության կառուցումը հատուկ ուսումնական բաժանմունքի ուսանողների ֆիզիկական դաստիարակության գործընթացում
 2. Ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի նկատմամբ տեսողության խանգարում ունեցող ուսանողների վերաբերմունքի ուսումնասիրություն
 3. Սակավաշարժության ազդեցությունը ուսանողների առողջության վրա
 4. Ուսուցիչների նախաասեստացիոն վերապատրաստման դասընթացի արդյունավետության գնահատումը և վերլուծությունը:
 5. Ուսանողների ֆիզիկական ակտիվության դերն ու նշանակությունը ուսումնառության ընթացքում:
 6. Մարմնամարզական վարժությունների ուսուցման առանձնահատկությունները:
 7. Պատանի մարմնամարզիկների մարզման գործընթացի կազմակերպումը նախապատրաստական խմբերում
 8. «Նոր Հայաստան»
 9. «Կապույտ ծաղիկներ»
 10. «Ժողովրդական խաղիկ» մանկական երգչախմբի համար
 11. «Արիա» երաժշտական ստեղծագործություն