Առաջին կուրս

Առաջին կուրս

 
 • Կրթական ծրագիր

  011301.01.6 Տարրական մանկավարժություն և մեթոդիկա
 • Որակավորում

  Մանկավարժության բակալավր
 • Կրթական ծրագիր

  011301․03․6 Սոցիալական մանկավարժություն
 • Որակավորում

  Մանկավարժության բակալավր
 • Կրթական ծրագիր

  011401․01․6 Կենսաբանություն
 • Որակավորում

  Մանկավարժության բակալավր
 • Կրթական ծրագիր

  011401․05․6 Մաթեմատիկա
 • Որակավորում

  Մանկավարժության բակալավր
 • Կրթական ծրագիր

  011401․09․6 Ֆիզ․դաստիարակություն և սպորտային մարզումներ
 • Որակավորում

  Մանկավարժության բակալավր
 • Կրթական ծրագիր

  011401․11․6 Կերպարվեստ
 • Որակավորում

  Մանկավարժության բակալավր
 • Կրթական ծրագիր

  011401․13․6 Երաժշտական կրթություն
 • Որակավորում

  Մանկավարժության բակալավր
 • Կրթական ծրագիր

  011401․19․6 Հայոց լեզու և գրականություն
 • Որակավորում

  Մանկավարժության բակալավր
 • Կրթական ծրագիր

  022201․01․6 Պատմություն
 • Որակավորում

  Պատմության բակալավր
 • Կրթական ծրագիր

  023102.01.6 Ռուսաց լեզու և գրականություն
 • Որակավորում

  Բանասիրության բակալավր
 • Կրթական ծրագիր

  023102.02.6 Անգլերեն լեզու և գրականություն
 • Որակավորում

  Բանասիրության բակալավր
 • Կրթական ծրագիր

  031301․01․6 Հոգեբանություն
 • Որակավորում

  Հոգեբանության բակալավր
 • Կրթական ծրագիր

  041301․01․6 Կառավարում /ըստ ոլորտի/
 • Որակավորում

  Կառավարման բակալավր
 • Կրթական ծրագիր

  042101․01․6 Իրավագիտություն
 • Որակավորում

  Իրավագիտության բակալավր
 • Կրթական ծրագիր

  053101․02․6 Դեղագործական քիմիա
 • Որակավորում

  Քիմիայի բակալավր
 • Կրթական ծրագիր

  056802․01․6 Ակտուարական և ֆինանսական մաթեմատիկա
 • Որակավորում

  Ֆինանսական մաթեմատիկայի բակալավր
 • Կրթական ծրագիր

  055102.01.6 Ռադիոֆիզիկա
 • Որակավորում

  Ռադիոֆիզիկայի բակալավր
 • Կրթական ծրագիր

  061101․02․6 Ինֆորմատիկա և կիրառական մաթեմատիկա
 • Որակավորում

  Ինֆորմատիկայի բակալավր
 • Կրթական ծրագիր

  101801․01․6 Սերվիս
 • Որակավորում

  Սերվիսի բակալավր