2023Թ․ ՕԳՈՍՏՈՍԻ 31 -ԻՆ` ԺԱՄԸ 11.00 – ԻՆ, ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ՓՈՔՐ ԴԱՀԼԻՃՈՒՄ ՏԵՂԻ ԿՈՒՆԵՆԱ ԳԻՏԽՈՐՀՐԴԻ ՆԻՍՏ

Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

2023Թ․  ՕԳՈՍՏՈՍԻ 31 -ԻՆ` ԺԱՄԸ  11.00 – ԻՆ, ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ՓՈՔՐ ԴԱՀԼԻՃՈՒՄ ՏԵՂԻ ԿՈՒՆԵՆԱ ԳԻՏԽՈՐՀՐԴԻ ՆԻՍՏ

ՕՐԱԿԱՐԳ

1․  Կարգի և կանոնակարգի փոփոխությունների քննարկում և հաստատում:

  • «Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական համալսարան»  հիմնադրամի Ուսանողների գիտելիքների ստուգման, հաշվառման և գնահատման կանոնակարգում փոփոխությունների քննարկում և հաստատում:
  • «Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական համալսարան» հիմնադրամի ներքին կարգապահական կանոններում  փոփոխությունների քննարկում և հաստատում:

Ուսումնական աշխատանքների գծով պրոռեկտոր,

  ուսումնամեթոդական հանձնաժողովի

նախագահ՝  Լ. Կոստանդյան

Ծանոթություն.  ա) Հիմնավորումները, հաղորդումները և առաջարկները ներկայացնել գրավոր`գիտ.խորհրդի     նիստից 3 օր առաջ:

                       բ) Որոշումների  նախագծերի հետ կարող եք ծանոթանալ ներքին ցանցում`վարչական գիտ.Գիտ.խորհուրդ31․08.2023թ.:                                           

Գիտքարտուղար                         Ս.Բեժանյան

21.08.2023թ.

Previous Article
Next Article