Պարտադիր ատեստավորման ենթակա ուսուցիչների վերապատրաստման դասընթացները

Պարտադիր ատեստավորման ենթակա ուսուցիչների վերապատրաստման դասընթացները

Վանաձորի Հ՚. Թումանյանի անվան պետական համալսարանում ընթացքի մեջ են պարտադիր ատեստավորման ենթակա ուսուցիչների «առարկայի դասավանդման մեթոդիկա» բաղադրիչի վերապատրաստման դասընթացները` հետևյալ մասնագիտությունների գծով․

 • Հայոց լեզու և գրականություն
 • Անգլերեն
 • Ռուսերեն
 • Տարրական մանկավարժություն և մեթոդիկա (դասվարություն)
 • Նախնական զինվորական պատրաստություն (ՆԶՊ)
 • Տեխնոլոգիա
 • Կերպարվեստ
 • Երաժշտություն
 • Ֆիզիկական կուլտուրա
 • Մաթեմատիկա
 • Ինֆորմատիկա
 • Ֆիզիկա
 • Կենսաբանություն
 • Քիմիա
 • Պատմություն
 • Հասարակագիտություն
 • Աշխարհագրություն

Վերապատրաստման դասընթացները մեկնարկել են օգոստոսի 21-ից:

Previous Article
Next Article