ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

2022 թ․ մայիսի 23-ին Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական համալսարանը  կազմակերպում  է  ասմունքի  մրցույթ՝ «Поэзии немеркнущее слово» խորագրով:

Մրցույթին կարող են մասնակցել IX-XII դասարանների այն աշակերտները, ովքեր սիրում են ռուսական պոեզիան և բանաստեղծական խոսքը: Ելույթի համար աշակերտները պետք է նախապատրաստեն մեկ ստեղծագործություն` մինչև 5 րոպե տևողությամբ:

Ներկայացվող ստեղծագործությունը չպետք է լինի դպրոցական ծրագրով նախատեսված գործերից:

Մանրամասն տեղեկությունների համար դիմել ՎՊՀ-ի գիտահետազոտական աշխատանքների, նորարարությունների և համագործակցության բաժին, հեռ. (0322) 4-18-53,  +374 98 09 07 22:

ՎՊՀ ԳԻՏԱՀԵՏԱԶՈՏԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ,

ՆՈՐԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ և ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԲԱԺԻՆ

Previous Article
Next Article