2023թ.-ին ՎՊՀ-ում անցկացված դպրոցականների առարկայական օլիմպիադաների արդյունքները

2023թ. ապրիլի 5-ին « Հայոց լեզու» առարկայից ՎՊՀ-ում անցկացված դպրոցականների առարկայական օլիմպիադայի արդյունքները  հղումով

2023թ. ապրիլի 5-ին «Ռուսաց լեզու» առարկայից ՎՊՀ-ում անցկացված դպրոցականների առարկայական օլիմպիադայի արդյունքները  հղումով

Previous Article
Next Article