Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական համալսարանը հայտարարում է 2022-2023 ուսումնական տարվա ընդունելություն՝ մագիստրատուրայի առկա ուսուցման համակարգում

Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական համալսարանը հայտարարում է 2022-2023 ուսումնական տարվա ընդունելություն՝ մագիստրատուրայի առկա ուսուցման համակարգում

Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական համալսարանը հայտարարում է 2022-2023 ուսումնական տարվա ընդունելություն՝ մագիստրատուրայի առկա ուսուցման համակարգում:Մագիստրատուրայում կարող է սովորել բակալավրի, դիպլոմավորված մասնագետի, մագիստրոսի որակավորում ունեցող անձը մասնագիտական գիտելիքները խորացնելու, վերամասնագիտանալու, ինքնուրույն գիտական ուսումնասիրություններ կատարելու, մասնագիտական, գործնական, նորարարական, տեխնոլոգիական զարգացումների ու նոր հնարավորությունների ընկալման ունակություններ ձեռք բերելու և մագիստրոսի որակավորման աստիճան ստանալու համար:

2022-2023 ուսումնական տարվա մագիստրատուրայի ընդունելության մասնագիտությունների ցանկ

Previous Article
Next Article