ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Հ Ա Յ Տ Ա ՐԱ Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

2022Թ. ԱՊՐԻԼԻ 15-ԻՆ Ժ.14.00-ԻՆ, ՎՊՀ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԳԼԽԱՎՈՐ ՄԱՍՆԱՇԵՆՔԻ 211 ԼՍԱՐԱՆՈՒՄ ՏԵՂԻ ԿՈՒՆԵՆԱ  ՎՊՀ  ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ  ՖԱԿՈՒԼՏԵՏԻ ԳԻՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ ՆԻՍՏ:

ՕՐԱԿԱՐԳ

  1. ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏԻ  ԴԵԿԱՆԻ  ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆ:

ՎՊՀ ԳԻՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ ՔԱՐՏՈՒՂԱՐ    Ս.ԲԵԺԱՆՅԱՆ                 05.04.2022թ.

Ց ՈՒ Ց Ա Կ

ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ    ՖԱԿՈՒԼՏԵՏԻ  ԴԵԿԱՆԻ  ՊԱՇՏՈՆՈՒՄ  ԸՆՏՐՎԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ ԱՌԱՋԱԴՐՎԱԾ  ԹԵԿՆԱԾՈՒՆԵՐԻ

ՎԱՆԱՁՈՐԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏԻ 2022-2027 թթ․ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԾՐԱԳԻՐ(Հ․ Ավագիմյան)

ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏԻ ՀՆԳԱՄՅԱ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՀԱՅԵՑԱԿԱՐԳ (Հ․ Պապոյան)

Previous Article
Next Article