2023Թ. ՄԱՐՏԻ 9-ԻՆ` ԺԱՄԸ 15.10 – ԻՆ, ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ՓՈՔՐ ԴԱՀԼԻՃՈՒՄ ՏԵՂԻ ԿՈՒՆԵՆԱ ԳԻՏԽՈՐՀՐԴԻ ԱՐՏԱՀԵՐԹ ՆԻՍՏ

Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

2023Թ.  ՄԱՐՏԻ  9-ԻՆ` ԺԱՄԸ  15.10 – ԻՆ, ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ՓՈՔՐ ԴԱՀԼԻՃՈՒՄ ՏԵՂԻ ԿՈՒՆԵՆԱ ԳԻՏԽՈՐՀՐԴԻ ԱՐՏԱՀԵՐԹ ՆԻՍՏ

ՕՐԱԿԱՐԳ

1․ Կանոնակարգի փոփոխությունների քննարկում և հաստատում:

  • Ակադեմիական կրեդիտների կուտակման և փոխանցման համակարգով ուսումնական գործընթացի կազմակերպման կանոնակարգ-ի 28-րդ կետում փոփոխություն կատարելու հարցը։

Զեկ.՝ ուսումնական աշխատանքների գծով

                                                                                  պրոռեկտոր Լ.Կոստանդյան

     Ծանոթություն.  — ա) Հիմնավորումները, հաղորդումները և առաջարկները ներկայացնել գրավոր`գիտ.խորհրդի նիստից 3 օր առաջ:

բ) Որոշումների  նախագծերի հետ կարող եք ծանոթանալ ներքին ցանցում`վարչական գիտ.Գիտ.խորհուրդ09.03.2023թ.:  

Գիտքարտուղար                     Ս.Բեժանյան

01.03.2023թ.

Previous Article
Next Article