Հանրային կառավարում

Կրթական ծրագրի 2024-2025 ուստարվա մագիստրատուրայի ընդունելության քննության հարցաշար