Ինֆորմատիկա

Կրթական ծրագրի 2022-2023 ուստարվա մագիստրատուրայի ընդունելության քննության հարցաշար