«Դոկտորական կրթության բարեփոխումը Հայաստանում՝ ակադեմիական համայնքի, արդյունաբերության պահանջներին ԵՎ ԵՄ փորձին համապատասխան» (ARMDOCT)

«Դոկտորական կրթության բարեփոխումը Հայաստանում՝ ակադեմիական համայնքի, արդյունաբերության պահանջներին ԵՎ ԵՄ փորձին համապատասխան» (ARMDOCT)

 Էրազմուս + ՀԳ2 Կարողությունների զարգացման ARMDOCT նախագիծ (609850-EPP-1-2019-1-AM-EPPKA2-CBHE-SP)

Տևողությունը՝ 36 ամիս (2020-2023)

    ARMDOCT նախագիծը նպատակ ունի բարեփոխելու դոկտորական կրթությունը Հայաստանում Զալցբուրգի սկզբունքներին համահունչ՝ ազգային քաղաքականության և իրավական կարգավորող փաստաթղթերի, ինստիտուցիոնալ ընթացակարգերի վերանայման, գիտության և հետազոտության ինտեգրման համար անհրաժեշտ համակարգի ապահովման միջոցով։ Նախագիծը նպատակ ունի խթանելու բուհերի և գիտահետազոտական ինստիտուտների, արդյունաբերական ոլորտի սերտ համագործակցությունը՝ ուղղված դոկտորական կրթության միջազգայնացմանը, Եվրոպական բարձրագույն կրթական տարածքին (EHEA) և Եվրոպական բարձրագույն հետազոտական տարածքին (ERA) ինտեգրմանը։

Նախագծի առանձնահատուկ նպատակներն են

 • Բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների և Գիտությունների ազգային ակադեմիայի գիտահետազոտական ինստիտուտների, ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն (ԿԳՄՍ) ռազմավարական, ենթակառուցվածքային և մարդկային ռեսուրսների կարողությունների զարգացում։
 • Ազգային նոր քաղաքականության, իրավական փաստաթղթերի մշակում և ԿԳՄՍ կողմից փորձնական ներդրման նպատակով հաստատում։
 • Ինստիտուցիոնալ քաղաքականությունների և ընթացակարգերի մշակում ազգային վերափոխված փաստաղթերի հիման վրա և Դոկտորական կրթության կազմակերպման ձեռնարկի մշակում։
 • Դոկտորական 5 դպրոցների հիմնում և գործարկում՝ Բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների, գիտահետազոտական ինստիտուտների և արդյունաբերության միջև սերտ համագործակցության ապահովմամբ։

ARMDOCT նախագծի գործընկերները

 Ծրագիրը ներառում է 15 անդամ, այդ թվում 4 ԵՄ բարձրագույն ուսումնական հաստատություններ, 8 բարձրագույն ուսումնական հաստատություն և 2 գիտահետազոտական ինստիտուտ Հայաստանի Հանրապետությունից, ինչպես նաև ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարությունը։

Նախագծի համակարգող

Եվրասիա միջազգային համալսարան (ԵՄՀ)

Նախագծի ՀՀ գործընկերներ

 1. Հայաստանում ֆրանսիական համալսարան (ՀՖՀ)
 2. Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան (ՀՊՄՀ) 3. Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան (ԵՊԲՀ)
 3. Վանաձորի Հովհաննես Թումանյանի անվան պետական համալսարան (ՎՊՀ)
 4. Երևանի Վ․ Բրյուսովի անվան Պետական լեզվահասարակագիտական համալսարան (ԵՊԼՀ)
 5. Երևանի պետական համալսարան (ԵՊՀ)
 6. Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան (ՀԱՊՀ)
 7. ՀՀ ԳԱԱ Ինֆորմատիկայի և ավտոմատացման պրոբլեմների ինստիտուտ (ԻԱՊԻ)
 8. ՀՀ ԳԱԱ Գիտակրթական միջազգային կենտրոն (ԳԿՄԿ)
 9. ՀՀ Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն (ԿՀՄՍ)

Նախագծի ԵՄ գործընկերներ

 1. Պորտուգալիայի կաթոլիկ համալսարան (Պորտուգալիա)
 2. Տերամոյի համալսարան (Իտալիա)
 3. Ժան-Մուլեն Լիոն 3 համալսարան (Ֆրանսիա)
 4. Վիլնիուսի պետական համալսարան (Լիտվա)

Նախագծի պաշտոնական կայքը՝ https://armdoct.com/