поддержка PHP 7

ՀՀ, ք. Վանաձոր, Տիգրան Մեծի 36, հեռ. +374 322 46387

Գործում է համալսարանի հիմնադրման օրվանից: Գործունեության գլխավոր նպատակը բուհի ուսանողներին և աշխատակիցներին առաջին բուժօգնության տրամադրումն է, կանխարգելիչ միջոցների ձեռնարկումը: Մշտապես ապահովված է բուժական կետին անհրաժեշտ դեղորայքով և սարքավորումներով: Աշխատում է ամբողջ աշխատանքային օրվա ծավալով:

Back to top