поддержка PHP 7

ՀՀ, ք. Վանաձոր, Տիգրան Մեծի 36, հեռ. (+374.322) 41854 կամ 41855 - 160

Գործում է համալսարանի հիմնադրման օրվանից: Գործունեության գլխավոր նպատակը բուհի ուսանողներին և աշխատակիցներին առաջին բուժօգնության տրամադրումն է, կանխարգելիչ միջոցների ձեռնարկումը: Մշտապես ապահովված է բուժական կետին անհրաժեշտ դեղորայքով և սարքավորումներով: Աշխատում է ամբողջ աշխատանքային օրվա ծավալով:

Քաղաքային ցանցից ներքին ցանցին միանալու համար հավաքում ենք 4-18-54 կամ 4-18-55 հեռախոսահամարներից մեկը, 3 կարճ և 1 երկար զանգից հետո՝ եռանիշ ներքին հեռախոսահամարը՝ 156

Back to top