поддержка PHP 7

ՀՀ, ք. Վանաձոր, Տիգրան Մեծի 36, հեռ. +374 322 46387

Տնտեսական մասի բազմաբնույթ գործունեությունը ապահովում է համալսարանի բնականոն աշխատանքը: Տնտեսական մասի աշխատակիցները կատարում են «Բազում» ուսումնամարզական հանգրվան տեխնիկական թերությունների վերացման, «Աստղիկ» ճամբարի կազմակերպման, համալսարանի նյութատեխնիկական բազայի ապահովման, բուժսպսարկման, անվտանգության տեխնիկայի ապահովման, մասնաշենքերում անհրաժեշտ շինարարական-վերանորոգման աշխատանքների կատարման, տարածքների մաքրման, էլեկտրաէներգիայի, ջրի և գազի անխափան մատակարարման, շուրջօրյա ապահովման, գույքի տեղափոխման և վերանորոգման, ուսումնական մասնաշենքերում, բակային տարածքներում պատշաճ մաքրության ապահովման, մասնաշենքերում, բակային տարածքներում պահակային հսկողության իրականացման և այլ աշխատանքներ:

2018Թ. ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՄԱՍԻ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

Բաժնի վարիչ` Մ. Վիրաբյան

Back to top