поддержка PHP 7

ՀՀ, ք. Վանաձոր, Տիգրան Մեծի 36, հեռ. (+374.322) 41854 կամ 41855 - 160

Գնումների համակարգման բաժինը ձևավորվել է 18.03.2013 թ-ին: Այն հանդիսանում է ՎՊՀ վարչական ստորաբաժանումներից մեկը, որի նպատակն է իրականացնել համալսարանի  գնումների գործընթացը համաձայն «ԳՆՈՒՄՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ» ՀՀ օրենքի և կառավարության «ԳՆՈՒՄՆԵՐԻ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀՀ որոշման պահանջների և մրցույթների կազմակերպման ընթացքում ստեղծված մրցակցության արդյունքում տնտեսել ֆինանսական միջոցներ:

Գնումների համակարգման բաժնի գործառույթներն են՝

ա) կազմել գնման հայտը.

բ) հսկողություն  իրականացնել պայմանագրի (կապալառու, մատակարար և այլն)`   պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների կատարման նկատմամբ.

գ) ընդունել պայմանագրի կատարման արդյունքը.

դ) ներկայացնել այն անձանց (թեկնածուների) ցուցակը, որոնք առաջադրվում են գնահատող հանձնաժողովի կազմում ընդգրկվելու նպատակով.

ե) տալ եզրակացություն գնումների շրջանակներում պատվիրատուի հաստատած փաստաթղթերի վերաբերյալ, ապահովել գնման ընթացակարգի և դրան առնչվող փաստաթղթերի համապատասխանությունը գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված պայմաններին.

զ) իրականացնել գնահատող հանձնաժողովի քարտուղարի լիազորությունները`

  • կազմակերպել հանձնաժողովի աշխատանքները,
  • ստանալ և հաշվառել հայտերը,
  • կազմել և հանձնաժողովին  ներկայացնել վերջինիս հաստատմանը ենթակա փաստաթղթերի նախագծերը,
  • տրամադրել հրավեր,
  • համապատասխան փաստաթղթեր կազմելով` գրառել և սղագրել հանձնաժողովի գործունեությանը վերաբերող տեղեկությունները և ապահովել հանձնաժողովի գործունեության ընթացքում այդ փաստաթղթերի անվնաս պահպանումը.
  • կազմակերպել գնման ընթացակարգի վերաբերյալ պարզաբանումների տրամադրումը,
  • պատասխանատվություն  կրել հանձնաժողովի գործունեության` գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության պահանջներին համապատասխանության համար.

է) կազմել և պատվիրատուի ղեկավարի հաստատմանը ներկայացնել տվյալ գմնան ընթացակարգի արձանագրությունը և պայմանագիրը.

ը) ղեկավարության պահանջով ներկայացնել հաշվետվություն կատարած աշխատանքների մասին.

թ) ապահովել գնումների գործավարությունը.

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ԳՆՈՒՄՆԵՐԻ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՂԻ ԿԱՏԱՐԱԾ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ 2018 Թ.

Քաղաքային ցանցից ներքին ցանցին միանալու համար հավաքում ենք 4-18-54 կամ 4-18-55 հեռախոսահամարներից մեկը, 3 կարճ և 1 երկար զանգից հետո՝ եռանիշ ներքին հեռախոսահամարը՝ 148

Էլփոստ՝ Այս էլ-փոստի հասցեն ծածկագրված է թափոնափոստի բոթերից։ Այն տեսնելու համար անհրաժեշտ է միացնել JavaScript։

Գնումների համակարգող՝ Ա. Ծատուրյան

Back to top