поддержка PHP 7

ՀՀ, ք. Վանաձոր, Տիգրան Մեծի 36, հեռ. +374 322 46387

ՎՊՀ լրատվության և տպագրության բաժինն աշխատանքներ է իրականացնում մի քանի ուղղությամբ`

  • ներհամալսարանական իրադարձությունների լուսաբանում, իրազեկում ԶԼՄ-ներով, տեսաֆիլմերի, գովազդների, հայտարարությունների պատրաստում
  • ՎՊՀ պաշտոնական կայքի վարում
  • «Վանաձորի պետական համալսարան» երկշաբաթաթերթի հրատարակում
  • գիտական նյութերի ժողովածուների ձևավորում, հրատարակության պատրաստում, ուսումնական ձեռնարկների տպագրություն
  • տպագրական աշխատանքներ` հրավիրատոմսեր, ծրագրեր, բուկլետներ, ուսումնաօժանդակ աշխատանքներին անհրաժեշտ ձևաթղթեր և այլն
  • պատճենահանման և կազմարարական աշխատանքներ
  • տեսա և ֆոտոարխիվավորում:

Հաշվետվություն ՎՊՀ լրատվության և տպագրության բաժնի 2018 թվականի գործունեության

Back to top