поддержка PHP 7

ՀՀ, ք. Վանաձոր, Տիգրան Մեծի 36, հեռ. (+374.322) 41854 կամ 41855 - 160

 ՎՊՀ Գիտատեղեկատվական կենտրոնը գործում է 2006թ -ի հունիսից:

Համակարգիչների և համացանցի օգնությամբ դասախոսները, մագիստրանտներն ու ուսանողները ձեռք են բերում անհրաժեշտ մասնագիտական նյութեր, իրազեկվում են իրենց հետաքրքրող ոլորտների, թերթերի, գիտական ամսագրերի  նորություններին: Պատրաստում են  սլայդ – շոուներ, շնորհանդեսներ՝ հանձնարարված հեղինակների կամ որևէ թեմայի հետ կապված, իրենց նախաձեռնած կազմակերպվող միջոցառման վերաբերյալ: Ուսանողները էլեկտրոնային փոստի միջոցով կապ են պահպանում իրենց դասախոսների, դասախոսները՝ հանրապետության և արտերկրի իրենց կոլեգաների հետ: 

Արդեն երկրորդ տարին է, որ  կաբինետում  ստեղծվել է ատենախոսությունների շտեմարան, որտեղ  դասակարգվում և պահվում են ստացված սեղմագրերը, ԲՈՀԻ  տեղեկագրերի, գրախոսվող ամսագրերի ցանկը: Սկսել է հետևել  ու իրազեկել Գիտության պետական կոմիտեի կայքում  տեղադրվող հայտարարություններին, դրամաշնորհներին, նաև  այլ բուհերում կազմակերպվող տեղային և միջազգային գիտաժողովներին:

Կաբինետը համագործակցում է ամբիոնների, մշակույթի կենտրոնի, ֆակուլտետային ուսանողական գիտական ընկերությունների  հետ:

Կաբինետն իրականացնում է հետևյալ գործառույթները.

  • Կաբինետի աշխատակիցը, անհրաժեշտության դեպքում, նպատակաուղղում է ուսանողներին՝ փնտրվող նյութը, հոդվածը, գիրքը համացանցում արագ և արդյունավետ գտնելու հարցում:
  • Համացանցից ներբեռնում է նոր լույս տեսած գիտական, տեղեկատվական, գիտահանրամատչելի ու հետաքրքրաշարժ նյութեր, գեղարվեստական գրականությանը նվիրված գրքերի անոտացիաներ, հայոց լեզվին, մանկավարժությանը, սոցիոլոգիային և հոգեբանությանը, պատմությանը, կենսաբանությանը, ֆիզիկային, քիմիային, այլ կերպ ասած՝ բուհի կողմից մատուցվող բոլոր մասնագիտական ուղղություններին վերաբերվող հոդվածներ, նյութեր, որոնք լավ հենք կարող են դառնալ հետաքրքիր միջոցառումներ կազմակերպելու, ավելի շատ գիտելիքների  ձեռք բերման  հարցում:
  • Կաբինետի աշխատակիցներն այցելուներին օգնում են համակարգչից օգտվելու հմտությունների տիրապետման հետ կապված հարցերում:
  • Կաբինետի ստենդը  ժամանակ առ ժամանակ թարմացվում է գիտության տարբեր բնագավառների հետ կապված նորություններով:
  • Կաբինետում կազմակերպվում են  միջոցառումներ:

Թեև կաբինետը գիտական անվանումն ունի, բայց միջոցառումներ կազմակերպվում են ոչ միայն գիտնականների կյանքին ու գործունեությանը նվիրված, այլև հայ գրողների, բանաստեղծների, նկարիչների և երաժիշտների հոբելյանների դեպքում:

Տարվա կտրվածքով կաբինետում  գրանցվում է դասախոսների 500 -ից և ուսանողների՝ 1000-ից ավելի հաճախելիություն: 

Կաբինետի վարիչ` Կարինե Վոլոդյայի Ղազարյան 4-18-55/1-53/ 

ԳԻՏԱԿԱՆ  ԿԱԲԻՆԵՏԻ   2018Թ. ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

Back to top