поддержка PHP 7

ՀՀ, ք. Վանաձոր, Տիգրան Մեծի 36, հեռ. +374 322 46387

Հոկտեմբերի 2-ը հայտարարվել է Սոցիալական մանկավարժի միջազգային օր

ՎՊՀ ուսանողների հետ կայացած հանդիպումը նվիրված էր բանկային համակարգին ու քարտային մշակույթին

Սեպտեմբերի 13-ին տեղի ունեցավ   Բաց Հասարակության Հիմնադրամներ – Հայաստան «Ինֆորմատիկա և կիրառական մաթեմատիկա» մասնագիտության կրթական ծրագրի ինքնագնահատման մեկնարկային հանդիպումը

ՎՊՀ պատմաշխարհագրական ֆակուլտետում հյուրընկալվել էր բուհի շրջանավարտ, Վանաձոր համայնքի ավագանու անդամ Արմեն Մատինյանը

Նույն հարցերին, իրարից անկախ, պատասխանում են երկու ուսանող Վանաձորի պետական համալսարանի արվեստի ամբիոնից՝ Արգինա ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ և Վիրաբ ՀԱՅՐԱՊԵՏՅԱՆ

«Վերլիբրին անցնելն ինձ համար ավելի շուտ

բառերից ետ չմնալու ջանք է

Back to top