поддержка PHP 7

ՀՀ, ք. Վանաձոր, Տիգրան Մեծի 36, հեռ. (+374.322) 41854 կամ 41855 - 160

ՎՊՀ ֆիզիկամաթեմատիկական ֆակուլտետի երկարամյա դեկան Ժորա Հախինյանի հիշատակի կրթաթոշակը ֆակուլտետում տրամադրվում է 2010 թվականից

Նոյեմբերի 8-ին կայացավ ՎՊՀ ՈՒԳԸ տարեկան գիտական նստաշրջանը՝ նվիրված ՎՊՀ հիմնադրման 50-ամյակին

ՎՊՀ պաշտոնական կայքում նոր խորագիր է բացվում՝ «Իմ գիրքը»

Քաղաքի դպրոցականների մասնագիտական կողմնորոշմանը նպաստելու նպատակով նոյեմբերի 20-ին ՎՊՀ պատմության ամբիոնի

Բուհ-դպրոց կապերի շրջանակներում ՎՊՀ կենսաբանության լաբորատորիայում  էին Վանաձորի թիվ 3 դպրոցի 9-րդ դասարանի աշակերտները

Նոյեմբերի 16-ին ՎՊՀ պատմաշխարհագրական ֆակուլտետի «Պատմություն» մասնագիտության առաջին և երկրորդ կուրսի ուսանողները

Back to top