поддержка PHP 7

ՀՀ, ք. Վանաձոր, Տիգրան Մեծի 36, հեռ. +374 322 46387

VSU Lecturer’s Stimulating Talk  at VAC

ՎՊՀ ֆիզիկամաթեմատիկական ֆակուլտետի երկարամյա դեկան Ժորա Հախինյանի հիշատակի կրթաթոշակը ֆակուլտետում տրամադրվում է 2010 թվականից

Նոյեմբերի 8-ին կայացավ ՎՊՀ ՈՒԳԸ տարեկան գիտական նստաշրջանը՝ նվիրված ՎՊՀ հիմնադրման 50-ամյակին

The Mother Doesn’t Kill The Student

Քաղաքի դպրոցականների մասնագիտական կողմնորոշմանը նպաստելու նպատակով նոյեմբերի 20-ին ՎՊՀ պատմության ամբիոնի

Բուհ-դպրոց կապերի շրջանակներում ՎՊՀ կենսաբանության լաբորատորիայում  էին Վանաձորի թիվ 3 դպրոցի 9-րդ դասարանի աշակերտները

Back to top