поддержка PHP 7

ՀՀ, ք. Վանաձոր, Տիգրան Մեծի 36, հեռ. +374 322 46387

Հունիսի 13-18-ը ՎՊՀ պատմաշխարհագրական ֆակուլտետի «Կառավարում» և «Սերվիս» մասնագիտության ուսանողները ներկայացրին իրենց ավարտաճառերը

Հունիսի 10-ից 14-ը ԵՊՀ մշակույթի կենտրոնում անցկացվող «Անկախության սերնդի ձայնը» խորագրով մրցույթ-փառատոնին

2019 թ. հունիսի 10-ին Վանաձորի պետական համալսարանում կարևոր իրադարձություն էր

ՎՊՀ-ում շարունակվում են ավարտական կուրսերի ավարտաճառերի պաշտպանությունները

ՎՊՀ բանասիրական ֆակուլտետի «Լրագրություն», «Հայոց լեզու և գրականություն» մասնագիտության  ուսանողները պաշտպանում են դիպլոմային աշխատանքները

Վարչական աշխատակազմի շարժունության խթանման նպատակով ՎՊՀ  օտար լեզուների ամբիոնի վարիչ Լուսիկ Վարդանյանը եղել է Պորտուգալիայում

Back to top