поддержка PHP 7

ՀՀ, ք. Վանաձոր, Տիգրան Մեծի 36, հեռ. (+374.322) 41854 կամ 41855 - 160

Իմ զրուցակիցը՝  գրականագետ, բ. գ. թ.,

դոցենտ Գայանե ՄԱԼՈՒՄՅԱՆԸ

Յուրաքանչյուր ուսումնական տարվա մեկնարկին ՎՊՀ ուսումնամեթոդական վարչության կողմից կազմակերպվում են սեմինար-հանդիպումներ ավագ խորհրդատուների և կուրսերի ավագների հետ

ՎՊՀ տարբեր մասնագիտություններով հեռակա համակարգ ընդունված 1-ին կուրսեցիների հետ հանդիպեցին ՎՊՀ իրավաբան Լ. Սահակյանը և անվտանգության ինժեներ Մարինե Սիրադեղյանը

Կայացավ ՎՊՀ բանասիրական ֆակուլտետի «Հայոց լեզու և գրականություն» մասնագիտության 4-րդ կուրսի ուսանողների արտադրական պրակտիկայի պաշտպանությունը

ՎՊՀ հայոց լեզվի ամբիոնի ասպիրանտ Սիլվա Մուրադյանը 2019-2020 ուստարվա առաջին կիսամյակում ընդգրկվել է Էրազմուս+ միջազգային շարժունության ասպիրանտական ծրագրում

Հեռավար ուսուցման համակարգի դասընթացների մասնակիցները ՎՊՀ-ում էին

Back to top