поддержка PHP 7

ՀՀ, ք. Վանաձոր, Տիգրան Մեծի 36, հեռ. (+374.322) 41854 կամ 41855 - 160

Բանաստեղծուհի Ռուզան ՀՈՎԱՍԱՓՅԱՆԻ հետ զրուցեցինք բանաստեղծության արարման պահին մարմնից փախչելու

2020 թ. հունվարի 31-ին  բուհ-դպրոց կապերի շրջանակներում անցկացվեց ֆիզիկայի բաց դաս

Իմ զրուցակիցը ՎՊՀ պատմության ամբիոնի 

հայցորդ Քրիստինե ԳԱՍՊԱՐՅԱՆՆ է

Գեղարվեստական գրականության թարգմանությունը բարդ ու պատասխանատու աշխատանք է

2020 թվականի՝ գիտխորհրդի առաջին նիստը մեկնարկեց  29  անդամի ներկայությամբ

Գրողներից մեկն ասել է, որ թարգմանությունները նման են կանանց: Եթե հավատարիմ են, գեղեցիկ չեն, եթե գեղեցիկ են, հավատարիմ չեն

Back to top