поддержка PHP 7

ՀՀ, ք. Վանաձոր, Տիգրան Մեծի 36, հեռ. +374 322 46387

«Պի» թվի օրը տոնում են մարտի 14-ին, ամիս/ամսաթիվ ձևաչափով՝ 3/14, որ համընկնում է «Պի» թվի առաջին երեք նիշի հետ

Եղիշե Չարենցի ծննդյան օրը՝ մարտի 13-ը, յուրօրինակ միջոցառմամբ նշվեց բանաստեղծի անունը կրող գրականության և արվեստի թանգարանում

Կամընտրական են համարվում hամալսարանում իրականացվող բակալավրիատի և մագիստրատուրայի կրթական ծրագրերի ուսումնական պլաններով նախատեսված դասընթացները

Մարտի 13-ին՝ Եղիշե Չարենցի ծննդյան օրը, Վանաձորի պետական համալսարանի բանասիրական ֆակուլտետի մի խումբ ուսանողներ

Ս/թ փետրվարի 18-22-ը ՎՊՀ-ի տարբեր ֆակուլտետներից և ամբիոններից շուրջ 15 դասախոսի համար կազմակերպվել էր «Ակտիվ  ուսուցումը շրջված լսարանում» վերապատրաստման դասընթացը

ՎՊՀ պատմաշխարհագրական ֆակուլտետի ՈԻԳԸ-ն կազմակերպել էր գիտական սեմինար «Գիտական հոդված գրելու հիմնական սկզբունքները» թեմայով

Back to top