поддержка PHP 7

ՀՀ, ք. Վանաձոր, Տիգրան Մեծի 36, հեռ. (+374.322) 41854 կամ 41855 - 160

«Արևմտահայ արձակ»  խորագրով ասմունքի մրցույթին, որ ավանդաբար կազմակերպվում է ՎՊՀ համագործակցության և կապերի բաժնի ջանքերով

ՎՊՀ բանասիրական ֆակուլտետի «Լրագրություն» մասնագիտության 4-րդ կուրսի ուսանողները նոյեմբերի 5-ից 30-ը արտադրական պրակտիկան անցկացրին մարզային  «Միգ»  ռադիոկայանում

«Բաց դռների շաբաթ» միջոցառումների շարքից հերթականը համալսարանից դուրս էր

Վանաձորի պետական համալսարանի  օտար լեզուների  ամբիոնի դոցենտ, մանկավարժական գիտությունների թեկնածու Աննա Առաքելյանը  մասնակցել է  ERASMUS+ PRINTeL

ՎՊՀ-ի Փիլիսոփայության և քաղաքագիտության ամբիոնի դասախոս, իրավաբանական գիտություների թեկնածու, դոցենտ Քրիստինե Ղազարյանը ERASMUS+ PrinTel

«Բաց դռների շաբաթ» միջոցառումների շարքի մեկնարկը ՎՊՀ կենսաբանաքիմիական  ֆակուլտետում տրվեց ուսանողական գիտական ընթերցումներով

Back to top