поддержка PHP 7

ՀՀ, ք. Վանաձոր, Տիգրան Մեծի 36, հեռ. +374 322 46387

ՎՊՀ «Սոցիալական մանկավարժություն» մասնագիտության երկրորդ կուրսի ուսանողները եռօրյա այցելություն կատարեցին  «Շող» ցերեկային կենտրոն և «Օրրան» ԲՀԿ

Փետրվարի 25-ից մինչև մարտի 1-ը ERASMUS+PRINTEL նախագծի շրջանակներում իրականացվեց ՎՊՀ-ի դասախոսների վերապատրաստում «Համակցված դասավանդում և ուսուցում» խորագրով

Դասավանդող՝ Մարիա Բրուտյան (պատմական գիտությունների թենածու, դոցենտ)

«Էրազմուս+» միջազգային կրեդիտային շարժունության ծրագրի շրջանակներում 2014 թվականից ՎՊՀ-ն համագործակցում է Պորտուի համալսարանի հետ

ՎՊՀ-ի օտար լեզուների ամբիոնի ասիստենտ, բ. գ. թ. Արինե Դանիելյանը ս. թ. փետրվարի 18-22-ին  ERASMUS+ PRINTeL «Փո­փոխություն լսարանում

Սույն թվականի մարտի 13-ին ՎՊՀ ‹‹Կառավարում›› բաժնի 3-րդ կուրսի ուսանողները, դասախոս, տ. գ. թ., դոցենտ Տիգրան Բադոյանի գլխավորությամբ

Back to top