поддержка PHP 7

ՀՀ, ք. Վանաձոր, Տիգրան Մեծի 36, հեռ. (+374.322) 41854 կամ 41855 - 160

ՎՊՀ բանասիրական ֆակուլտետի «Հայոց լեզու և գրականություն» մասնագիտության 3-րդ կուրսի ուսանողուհի Անժելա Փիլոյանը

ՎՊՀ դահլիճում կայացած հանդիսավոր նիստը նվիրված էր քիմիայի ամբիոնի վարիչ, քիմիական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր Հրաչիկ Ղազարյանի ծննդյան  80-ամյակին

ՎՊՀ գիտխորհրդի 2019 թ. ապրիլի 25-ի նիստը մեկնարկեց քվորումի պայմաններում՝ 34 անդամների ներկայությամբ

ՎՊՀ-ում էին ՀՀ բնապահպանության նախարարության «Դիլիջան ազգային պարկ» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության ներկայացուցիչները

Օրերս Երևանում կայացած բանավեճերի համաբուհական առաջնությունում

Կոմիտասի ծննդյան 150-ամյակին նվիրված՝ ՎՊՀ  «Բիայնա» երգչախմբի համերգը կայացավ Արվեստի ամբիոնի ջանքերով

Back to top