поддержка PHP 7

ՀՀ, ք. Վանաձոր, Տիգրան Մեծի 36, հեռ. +374 322 46387

Փետրվար ամիսը տարիներ շարունակ ՎՊՀ-ում եղել է տոնական.

Օրերս  «Սոցիալական աշխատանք» մասնագիտության  2-րդ-ից 4-րդ կուրսերի ուսանողները հանդիպել էին ՎՊՀ ռեկտորի ժամանակավոր պաշտոնակատար Ս. Թումանյանի հետ

Փետրվարի 19-ը՝ Ամենայն հայոց բանաստեղծ Հովհաննես Թումանյանի ծննդյան օրը, արդեն մի քանի տարի Հայաստանում նշվում է որպես «Գիրք նվիրելու օր»

ՎՊՀ-ում էր Դիլիջանի կենտրոնական դպրոցի (ԴԿԴ) դպրոցի ղեկավարությունը

Հովհաննես Թումանյանի ծննդյան 150-ամյակին նվիրված մեծ միջոցառումը կայացավ ՎՊՀ Մշակույթի կենտրոնի նախաձեռնությամբ

Սբ. Սարգիս զորավարի տոնը Հայաստանում

ընդունված է նշել ոչ միայն եկեղեցական 

ծիսակարգով,  այլև՝ ժողովրդական սովորույթներով

Back to top