поддержка PHP 7

ՀՀ, ք. Վանաձոր, Տիգրան Մեծի 36, հեռ. (+374.322) 41854 կամ 41855 - 160

2019 թ. մարտ-ապրիլ ամիսներին ՎՊՀ-ում անցկացվեցին Լոռու մարզի դպրոցականների առարկայական օլիմպիադաներ

Մայիսի 19-ին «Մինորա» մարզամշակութային կազմակերպությունը կազմակերպել էր «Նազանք 2019» մրցույթ-փառատոնը

Ժամանակակից հայ արձակի տաղանդավոր դեմքերից մեկի՝ Հրաչյա ՍԱՐԻԲԵԿՅԱՆԻ հետ այս հարցազրույցը դժվար էր գրվում

Մայիսի 22-ին՝ Կենսաբազմազանության համաշխարհային օրը, ՎՊՀ կենսաբանաքիմիական ֆակուլտետի «Կենսաբանություն» մասնագիտության 1-ին և 2-րդ կուրսերի ուսանողները

Գեղանկարիչ Դավիթ ՆԵՐԿԱՐԱՐՅԱՆԻ գեղարվեստական փորձարարությունները յուրօրինակ են

Ընդառաջ գնալով ՎՊՀ  ֆիզմաթ ֆակուլտետի ԱՖՄ 1-ին կուրսի ցանկությանը և ստանալով դեկանի՝ բ.գ.թ., դոցենտ Հ. Գրիգորյանի թույլտվությունը՝ 15.05.2019-ին Հայոց լեզվի դասն անցկացվեց Վանաձորի քաղաքային այգում 

Back to top