поддержка PHP 7

ՀՀ, ք. Վանաձոր, Տիգրան Մեծի 36, հեռ. +374 322 46387

Ապրիլի 2-ին Վանաձորի պետական համալսարանի ՈՒԳԸ նախաձեռնությամբ տեղի ունեցավ ինտելեկտուալ խաղ-մրցույթ

«Ռուսաց լեզու և գրականություն» մասնագիտության շրջանավարտների մասնագիտական կոմպետենտության ապահովում» թեմայով

Ամենայն հայոց բանաստեղծի ծննդյան 150-ամյակին նվիրված միջոցառումների շարքից հերթականը կազմակերպել էր ՎՊՀ ուսխորհրդի ազատ ժամանցի և սպորտի հանձնաժողովը

Մարզի տարբեր  դպրոցներից աշակերտների և ուսուցիչների այցելությունները ՎՊՀ դարձել են ավանդական

«Հայոց լեզվի դասավանդման մեթոդիկա» ուսումնական առարկայի շրջանակներում բ. գ. թ. Լիլիթ Պետրոսյանի նախաձեռնությամբ կայացավ դաս-հանդիպում

ՎՊՀ-ում էին hireclout.com ընկերության ներկայացուցիչները, որոնց նպատակն էր ուսանողությանը ծանոթացնել իրենց ծրագրերին ու առկա աշխատատեղերին

Back to top