поддержка PHP 7

ՀՀ, ք. Վանաձոր, Տիգրան Մեծի 36, հեռ. +374 322 46387

«Կենսաբանություն» մասնագիտության բակալավրի և մագիստրոսի կրթական ծրագրերի քննարկման նպատակով ՎՊՀ-ում էին Վանաձորի և մարզի մի շարք դպրոցների կենսաբանության ուսուցիչներ

Վանաձորի թիվ 11 և 17 ավագ դպրոցների մի խումբ աշակերտներ հյուրընկալվել էին ՎՊՀ-ում

Boost նախագծի շրջանակներում ձևավորվել է աշխատախումբ, որի նպատակն է մշակել բուհում միջազգայնացման ցուցիչներ

Կոմիտասի և Հովհաննես Թումանյանի ծննդյան 150-ամյակները ներառվել են ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի հոբելյանական իրադարձությունների օրացույցում

ՎՊՀ առկա ուսուցման համակարգի 2018-2019 ուսումնական տարվա 2-րդ կիսամյակի ուսումնական պարապմունքները կմեկնարկեն փետրվարի 11-ից:

Back to top