поддержка PHP 7

ՀՀ, ք. Վանաձոր, Տիգրան Մեծի 36, հեռ. +374 322 46387

Հեղինե ԱՂԱՄԱԼՅԱՆԸ արվեստագետի այն տեսակն է, որն իրենով մարմնավորում է երաժշտական արվեստը. քանոնահար է, երգիչ, նվագավար

ՎՊՀ բանասիրական ֆակուլտետի «Հայոց լեզու և գրականություն» մասնագիտության 3-րդ կուրսի ուսանողուհի Անժելա Փիլոյանը

ՎՊՀ դահլիճում կայացած հանդիսավոր նիստը նվիրված էր քիմիայի ամբիոնի վարիչ, քիմիական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր Հրաչիկ Ղազարյանի ծննդյան  80-ամյակին

Մայիսի 3-ին ՎՊՀ  «Կառավարում» մասնագիտության 4-րդ կուրսի ուսանողները, տնտեսագիտության տեսության ամբիոնի վարիչ Վիկտորյա Հարությունյանի նախաձեռնությամբ

ՎՊՀ-ում էին ՀՀ բնապահպանության նախարարության «Դիլիջան ազգային պարկ» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության ներկայացուցիչները

Օրերս Երևանում կայացած բանավեճերի համաբուհական առաջնությունում

Back to top