поддержка PHP 7

ՀՀ, ք. Վանաձոր, Տիգրան Մեծի 36, հեռ. +374 322 46387

Ս/թ փետրվարի 18-22-ը ՎՊՀ-ի տարբեր ֆակուլտետներից և ամբիոններից շուրջ 15 դասախոսի համար կազմակերպվել էր «Ակտիվ  ուսուցումը շրջված լսարանում» վերապատրաստման դասընթացը

ՎՊՀ պատմաշխարհագրական ֆակուլտետի ՈԻԳԸ-ն կազմակերպել էր գիտական սեմինար «Գիտական հոդված գրելու հիմնական սկզբունքները» թեմայով

ՎՊՀ համագործակցության և արտաքին կապերի բաժնի նախաձեռնությամբ փետրվարին կայացած ասմունքի փառատոնի մասնակիցները կրկին հյուրընկալվել էին համալսարանում

Կամընտրական են համարվում hամալսարանում իրականացվող բակալավրիատի և մագիստրատուրայի կրթական ծրագրերի ուսումնական պլաններով նախատեսված դասընթացները

Մարտի 15-ն ամբողջ աշխարհում նշվում է որպես Սպառողների իրավունքների պաշտպանության միջազգային օր

Սիրելի՛ ուսանողուհիներ, հարգելի՛ աշխատակցուհիներ

Back to top