поддержка PHP 7

ՀՀ, ք. Վանաձոր, Տիգրան Մեծի 36, հեռ. +374 322 46387

ՎՊՀ-ի օտար լեզուների ամբիոնի ասիստենտ, բ. գ. թ. Արինե Դանիելյանը ս. թ. փետրվարի 18-22-ին  ERASMUS+ PRINTeL «Փո­փոխություն լսարանում

Սույն թվականի մարտի 13-ին ՎՊՀ ‹‹Կառավարում›› բաժնի 3-րդ կուրսի ուսանողները, դասախոս, տ. գ. թ., դոցենտ Տիգրան Բադոյանի գլխավորությամբ

Մարտի 13-ին՝ Եղիշե Չարենցի ծննդյան օրը, Վանաձորի պետական համալսարանի բանասիրական ֆակուլտետի մի խումբ ուսանողներ

Դասավանդող՝ Մարիա Բրուտյան (պատմական գիտությունների թենածու, դոցենտ)

«Պի» թվի օրը տոնում են մարտի 14-ին, ամիս/ամսաթիվ ձևաչափով՝ 3/14, որ համընկնում է «Պի» թվի առաջին երեք նիշի հետ

Եղիշե Չարենցի ծննդյան օրը՝ մարտի 13-ը, յուրօրինակ միջոցառմամբ նշվեց բանաստեղծի անունը կրող գրականության և արվեստի թանգարանում

Back to top