поддержка PHP 7

ՀՀ, ք. Վանաձոր, Տիգրան Մեծի 36, հեռ. +374 322 46387

Boost նախագծի շրջանակներում ձևավորվել է աշխատախումբ, որի նպատակն է մշակել բուհում միջազգայնացման ցուցիչներ

ՎՊՀ գիտխորհրդի 2019 թվականի առաջին նիստը մեկնարկեց  հունվարի 24-ին, 39 անդամներից 28-ի ներկայությամբ

«Լավագույն ուսանող» մրցույթը ՎՊՀ-ում անցկացվում է ամեն տարի

ՎՊՀ առկա ուսուցման համակարգի 2018-2019 ուսումնական տարվա 2-րդ կիսամյակի ուսումնական պարապմունքները կմեկնարկեն փետրվարի 11-ից:

2019 թվականի հունվարի 26-ին տեղի ունեցավ «Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական համալսարան» հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհրդի նիստ

«Վանաձորի պետական համալսարան հիմնադրամի» երկրորդ նիստի օրակարգում  2 հարց էր

Back to top