поддержка PHP 7

ՀՀ, ք. Վանաձոր, Տիգրան Մեծի 36, հեռ. +374 322 46387

Սիրելի´ ուսանողներ,

հարգելի´ գործընկերներ

ՎՊՀ «Սոցիալական աշխատանք» մասնագիտության 4-րդ կուրսի ուսանողները մեկ ամիս պրակտիկա են անցկացրել 

Վանաձորի պետական համալսարանի  օտար լեզուների  ամբիոնի դոցենտ, մանկավարժական գիտությունների թեկնածու Աննա Առաքելյանը  մասնակցել է  ERASMUS+ PRINTeL

ՎՊՀ կենսաբանաքիմիական ֆակուլտետի «Բաց դռների շաբաթ» միջոցառումների շարքից հերթականը Վանաձորի տարեցների տուն այցելությունն էր

«Արևմտահայ արձակ»  խորագրով ասմունքի մրցույթին, որ ավանդաբար կազմակերպվում է ՎՊՀ համագործակցության և կապերի բաժնի ջանքերով

ՎՊՀ բանասիրական ֆակուլտետի «Լրագրություն» մասնագիտության 4-րդ կուրսի ուսանողները նոյեմբերի 5-ից 30-ը արտադրական պրակտիկան անցկացրին մարզային  «Միգ»  ռադիոկայանում

Back to top