поддержка PHP 7

ՀՀ, ք. Վանաձոր, Տիգրան Մեծի 36, հեռ. +374 322 46387

Կամընտրական են համարվում hամալսարանում իրականացվող բակալավրիատի և մագիստրատուրայի կրթական ծրագրերի ուսումնական պլաններով նախատեսված դասընթացները

Մարտի 15-ն ամբողջ աշխարհում նշվում է որպես Սպառողների իրավունքների պաշտպանության միջազգային օր

Սիրելի՛ ուսանողուհիներ, հարգելի՛ աշխատակցուհիներ

ՎՊՀ պատմաշխարհագրական ֆակուլտետի ՈԻԳԸ-ն կազմակերպել էր գիտական սեմինար «Գիտական հոդված գրելու հիմնական սկզբունքները» թեմայով

ՎՊՀ համագործակցության և արտաքին կապերի բաժնի նախաձեռնությամբ փետրվարին կայացած ասմունքի փառատոնի մասնակիցները կրկին հյուրընկալվել էին համալսարանում

Նիստը սկսելուց առաջ ՎՊՀ գիտական խորհրդի անդամները մեկ րոպե լռությամբ հարգեցին օրեր առաջ կյանքից հեռացած՝ բուհի երկարամյա դասախոս Սամսոն Քառյանի հիշատակը

Back to top